Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/12/05  na:  Dokumentację  geodezyjno - prawną  z podziału nieruchomości (CPV –74225000-2)

Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr S 2047  Grodzisko –Libidza tj.

Ø       projekt podziału z linią rozgraniczającą stan faktyczny zajęcia części działek pod drogę powiatową dla działek nr 1035/2 , 1040/2, obręb Libidza  gm. Kłobuck do celów uwłaszczenia w trybie art.73 ustawy z dn.13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.),

Ø       mapę do celów sądowych dla działek nr 1088/2, 1088/6, 1035/1, 1088/7 o pow. ogólnej 0,7323 ha obręb Libidza gm. Kłobuck do postępowania o zasiedzenie nieruchomości.

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Zadanie wygrała firma: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak