Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/11/05  na:  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych (CPV- 74274000-0)

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wykonanie mapy z opisem dla działki nr 906 o pow. 0,0650 ha obręb Kłobuck m. Kłobuck do założenia księgi wieczystej w sądzie - pochodzenie nieruchomości z Rep. hip.99 wygrała firma – Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 500,00 zł

 

Zadanie 4 - wykonanie dokumentacji dla działek nr 159/14, 159/15 o pow. 3,9523 ha obręb Golce i działki nr 292 o pow. 6,1444ha obręb Truskolasy gm. Wręczyca Wielka (hałdy po kopalniane), dokumentacja będzie spełniała kryteria zmierzające do założenia księgi wieczystej wygrała firma – Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 3.000,00 zł.

 

Zadanie 6 - wykonanie map z opisem dla 25 działek Skarbu Państwa byłego Zasobu Państwowego Funduszu Ziemi z terenu gminy Popów i Opatów do założenia ksiąg wieczystych w sądzie wg załączonej listy do SIWZ  wygrała firma – ‘GEOTOP” s.c. Józef Tłustochowicz, Józef Ożóg, ul. Nowowiejskiego 4 m 7, 42-200 Częstochowa za cenę brutto 5.551,00 zł.

        

Jednocześnie informuję, że postępowanie nr ZI.I. 3471/11/05 dla zadania nr 2, 3 i 5 zostało unieważnione.

uzasadnienie prawne:  art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r.)

uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadań następujące kwoty:

                   zadanie nr 2               850,00 zł.

zadanie nr 3            1.700,00 zł.

zadanie nr 5               850,00 zł.

 

         Cena najkorzystniejszej oferty przekracza  kwotę  przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak