Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                                              

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

   

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/10/05 na Wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań ) (CPV 70332 100 – 8)

Złożono ofert:   2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej działki  nr  950 o pow.  0,1525 ha , obręb  Zawady  gm. Popów do  ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego  w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71 za cenę brutto 475,80 zł.

 

Zadanie 2 - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  działki  nr  585/41  o pow.  0,2513 ha, obręb Zakrzew  m. Kłobuck  do  ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wygrała firma – Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 457,50 zł.

 

Zadanie 3  - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki  nr  2/2 o pow.  2,6991 ha ,  obręb Kłobuck m. Kłobuck do ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wygrała firma – Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 524,60 zł.

 

Zadania 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych  pod drogę krajową Nr 43 , położonych w  Gruszewni gm. Kłobuck , oznaczonych  nr działek :  227/3 i 228/3 o pow. łącznej  43 m² , 145/4 i 214/4 o pow. łącznej  84 m² i  115/6 o pow. 70 m²  do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.) wygrała firma-  Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71 za cenę brutto 671,00 zł.

 

Zadanie 5 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną – ul. Rómmla w Kłobucku oznaczonej jako działki nr 1144/4 , 1144/5 o pow. ogólnej 105 m² , do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.) wygrała firma – Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 329,40 zł.

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak