Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/15/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/15/05  na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania) (CPV 70332 100 – 8)

 

Złożono ofert:   3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 43 położonych w Gruszewni gm. Kłobuck, oznaczonych nr działek: 120/3 o pow. 0,0016 ha i 135/3 o pow. 0,0014 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71 za cenę brutto 427,00 zł.

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego, oznaczonej jako działka nr 782/2 o pow. 0,3626 ha, obręb Krzepice gm. Krzepice, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do ustalenia ceny przy sprzedaży nieruchomości wygrała firma - Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 1.317,60 zł.

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak