Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

  Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/17/05  na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 27.52.00.00).

 

Złożono ofert:   1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

  

Wybrano ofertę firmy:

 

„ H & K ORGINAL ” Sp. z o.o. Tablice rejestracyjne, ul. Głowackiego 4, 42-690 Tworóg za cenę brutto 234.080,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100).

  

Starosta

mgr Dariusz Desperak