Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/18/05  na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania) (CPV 70332 100 – 8)

 

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wycena wartości rynkowej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Górnicza, oznaczonej jako działki nr: 438/7, 438/9, 438/23, 438/26, 438/28, 438/33 o łącznej pow. 0,6600 ha, obręb Kłobuck m. Kłobuck do ustalenia ceny nieruchomości przy zbyciu wygrała firma - Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto 475,80 zł.

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 43 położonych w Gruszewni gm. Kłobuck, oznaczonych nr działek: 136/3 o pow. 0,0006 ha i 125/3 o pow. 0,0020 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71 za cenę brutto 353,80 zł.

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Zadanie 3 - wycena określająca wartość dla nieruchomości zajętych pod drogę gminną Nr 0832027 położonych w Lindowie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr:

75/3 o pow. 0,0454 ha,

70/5 o pow. 0,0378 ha,

78/7 o pow. 0,1367 ha,

77/5 o pow. 0,0562 ha,

72/3 i 74/1 o pow. łącznej 0,0815 ha,

70/6 o pow. 0,0216 ha,

do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma – Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Jadwiga Bugaj, ul. Kościuszki 20 42 – 100 Kłobuck za cenę brutto 732,00 zł

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak