Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/19/05  na „Wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (CPV 70332100-8)”.

Złożono ofert:   3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

 

Wybrano oferty:

 

Zadanie 1 - wycena określająca wartość gruntów dla 46 nieruchomości położonych na terenie miasta Kłobuck i 2 nieruchomości położonych w Kamyku gm. Kłobuck, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wygrała Pani mgr inż. Jadwiga Bugaj Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 12.883,20 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100).

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość gruntów dla 11 nieruchomości położonych na terenie miasta Krzepice, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wygrała Pani mgr inż. Jadwiga Bugaj Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

 

Zadanie 3 - wycena określająca wartość gruntów dla 5 nieruchomości położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wygrała Pani mgr inż. Jadwiga Bugaj Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 1.830,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100).

 

Zadanie 4 - wycena określająca wartość gruntów dla nieruchomości położonej w Władysławowie gm. Miedźno, opisanej wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a oddanej w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wygrała Pani mgr inż. Jadwiga Bugaj Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 366,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak