Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/21/05  na „Dokumentację  geodezyjno- prawną  z podziału nieruchomości (2 zadania) (CPV –74225000-2).

 

Złożono ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty:

 

Zadanie 1 – podział geodezyjny działki nr 1212/8 o pow.0,1774 ha ,obręb Kłobuck, m. Kłobuck – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2043 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.) wraz z opracowaniem dokumentacji do regulacji KW wygrała firma – Z.U. H. „ ALNUS” Rafał Randak Makowiska ul. Radomszczańska 100, 98-330 Pajęczno za cenę brutto 1.952,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

 

Zadanie 2 – podział geodezyjny działki nr 430/2 o pow.0,6406 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obręb Długi Kąt, gmina Wręczyca Wielka – polegający na wydzieleniu części działki  niezbędnej do obsługi budynków do zwrotu na rzecz byłych właścicieli. Podział wykonać zgodnie z art.95 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603) KW wygrała firma – Z.U. H. „ ALNUS” Rafał Randak Makowiska ul. Radomszczańska 100, 98-330 Pajęczno za cenę brutto 1.952,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak