Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/22/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/22/05  na „Zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego (CPV 10121000-0)”.

 

Złożono ofert:   1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

„ TRANSBET” Sp.j. Jan Tasarz i Stanisław Stępiń, ul. E.Orzeszkowej 138, 42-100 Kłobuck za cenę ryczałtową brutto  122.809,79 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięć złotych 79/100).

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak