Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/27/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

   Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/27/05 na:

 

„Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m, (CPV 45262370-5)”.

 

Złożono ofert:   3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty firmy:

P.P.H.U. J. Trzepizur

Grodzisko ul. Strażacka 20

42-130 Wręczyca Wielka

za cenę ryczałtową brutto 19.886,00 zł

słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak