Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/26/05  na „ Dokumentację  geodezyjno - prawną  z podziału nieruchomości (CPV 74225000-2)”.

 

Złożono ofert:   4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.

 

Wybrano oferty:

Zadanie  1 – podział geodezyjny działki nr 63/5 o pow.0,0566 ha  i nr 63/6 opow. 1,1763 ha obręb Suchany gm. Miedźno, stanowiących własność Anny Skowronek polegający na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę powiatową  nr S 2025 w trybie art. 95 pkt. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)  do wykupu przez Powiat w drodze umowy cywilno-prawnej wygrała firma Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

Zadanie 2 - podział geodezyjny działki nr 1779/2 o pow. 1,8879 ha ,obręb Krzepice  m.Krzepice, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, z uwzględnieniem podziału budynku polegający na wydzieleniu działki pod lokalami mieszkalnymi wraz z gruntem niezbędnym do ich obsługi  zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 728/2005 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2005r. – wygrała firma Usługi Geodezyjno Kartograficzne „ GEODIMETR”- inż. Piotr Piguła, ul. Wieluńska 3, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 2.562,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak