Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/31/05 na zadanie pt.:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Operator sprzętu ciężkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423100-6)”.

 

Złożono ofert:   1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

 

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów

ul. Kraszewskiego 1/7

26-600 Radom

za cenę ryczałtową brutto: 37.800,00 zł

słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych 00/100

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak