Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/28/05 na zadanie pt.:

 

„Wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych (CPV 722520000-6)”.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

GADGEO Sp. z o.o.

ul. Wręczycka 11 a

42-200 Częstochowa

która, uzyskała największą ilość punktów:

- cena                                      70 pkt.

- jakość opracowanego szkicu       25 pkt

                                               -----------

                            Razem:          95 pkt

 

cena ryczałtowa brutto:    89.670,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak