Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/32/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/32/05 na zadanie pt.:

 

„Dostawa oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych. Licencje oprogramowania. (CPV 30248200-1)”.

 

Złożono ofert:  6 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.

 

Wybrano ofertę firmy:

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne

OPEGIEKA Sp. z o.o.

82-300 Elbląg, Al. Tysiąclecia 11

za cenę ryczałtową brutto            3.342,80 zł

(słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 80/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak