Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/37/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/37/05 na zadanie pt.:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Bukieciarstwo dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV80423100-6 )”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

Spółdzielnia Pracy „ Oświata”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto            8.100,00 zł

(słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak