Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/34/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/34/05 na zadanie pt.:

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423100-6)”.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.

 

Wybrano ofertę firmy:

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Aleja Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto 4.330,00 zł

(słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak