Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/39/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/39/05 na zadanie pt.:

„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych  nieruchomości Skarbu Państwa  do  celów prawnych  ( CPV- 74274000-0 )”

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.

 

Wybrano ofertę firmy:

Usługi Geodezyjne Mariusz Drzazga

ul. Obrony Narodowej 19

98-355 Działoszyn

za cenę ryczałtową brutto  2.000,00 zł

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak