Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/40/05 na zadanie pt.:

 

„Zakup i dostawa serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (CPV 3026000-0)”.

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 2.

 

Wybrano ofertę firmy:

PC – NET Latacz Rafał

ul. Łódzka 25 m. 23

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto   12.224,40 zł

(słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak