Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/38/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/38/05 na zadanie pt.:

 

Usługa udzielenia kredytu  w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 66000000)”.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę banku:

Bank Ochrony Środowiska SA

Oddział w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 54

42-217 Częstochowa

za cenę obsługi:

Kredyt wyrażony w złotówkach 800 000,00 złotych (słownie : osiemset tysięcy złotych)

-        kwota prowizji 0,10%  (słownie: jedna dziesiąta %) co stanowi 800,00zł (słownie: osiemset złotych)

-        oprocentowanie w okresie spłaty kredytu 4,95% (słownie: cztery procent dziewięćdziesiąt pięć setnych %) co stanowi 220.705,83 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze)

-        łączne koszty obsługi kredytu wyniosą: 221.505,83 zł

( słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze)

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak