Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/36/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/36/05 na zadanie pt.:

 

 „Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy Kłobucku (CPV 66000000)”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę banku:

Bank Spółdzielczy

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2

42-100 Kłobuck

za cenę obsługi:

1.      opłata za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł) 

opłata  40,00 zł

słownie: czterdzieści złotych 00/100

2.      miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł)

opłata 40,00 zł

słownie: czterdzieści złotych

3.      opłaty za przelew zwykły w sieci własnej banku oraz  za przelew zwykły na rachunki innych banków (opłata podana w zł)

opłata 3,50 zł

słownie: trzy złote pięćdziesiąt złotych

4.      opłaty za obsługę i prowadzenie rachunku w systemie EOB  ( należy podać opłaty z tytułu miesięcznego abonamentu ) (opłata podana w zł)

opłata 150,00 zł

słownie: sto pięćdziesiąt złotych

5.      opłata za przelew w systemie EOB  (opłata podana w zł)

opłata 2,00 zł

słownie: dwa złote

6.      prowizja od wypłat gotówkowych na rzecz klientów PUP ( z tytułu zasiłków, świadczeń, stypendiów i innych )

stawka procentowa  0,70%

słownie: zero siedemdziesiąt procent

7.      cena  rozumiana jako oprocentowanie na rachunku podstawowym

stawka procentowa  WIBID 1M 4,43(-) 85% stawki WIBID=0,66% (zmienne)

słownie: zero sześćdziesiąt sześć procent

8.      oprocentowanie na rachunku pomocniczym stawka procentowa WIBID 1M 4,43(-) 85% stawki WIBID=0,66% (zmienne)

 słownie: zero sześćdziesiąt sześć procent

9.      automatyczne inwestowanie środków (O/N) stawka procentowa  WIBID ON 4,41(-) 80% stawki WIBID=0,88%

słownie: zero osiemdziesiąt osiem procent

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak