Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/42/05 na zadanie pt.:

 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 30233231-9;  30231300-0; 30231250-4; 30213200-7; 30242100-8; 30241500-5; 30248200-1; 33452100-4; 30217200-5)”.

 

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

ACOM Sp.j.

Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto:          31.134,40 zł

słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery złote 40/100

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak