Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/41/05

nowa podstrona, dodana 2005-12-28

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zarząd Powiatu w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 


Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/41/05 na zadanie pt.:

„Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania (CPV 24111320-4; 30125100-2; 30192113-6; 30217130-3; 30217200-5; 30217340-8; 30232120-1; 30232140-7; 30233211-3; 31400000-0  30192300-4;; 30217320-2; 32572000-3)”.

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 .

Wybrano ofertę firmy:
MCSI Ltd Sp. z o.o.
ul. Nowowiśniowa 2
04-505 Warszawa
za cenę ryczałtową brutto:  
zadanie 1 – 29.150,74
słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 74/100
zadanie 2 – 10.987,14
słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 14/100

 

Starosta
mgr Krzysztof Nowak