Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06

Program ”Wsparcie na modernizacje oferty edukacyjnej” jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/02/06 na zadanie pt.:

 

„Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku {CPV 29421100-7, 29423000-0, 30261000-0, 30231100-8, 30231250-4, 30241400-4, 30249300-9, 31682210-5, 33452100-4}”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Festo Sp. z o.o.

Janki k/Warszawy

ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn

za cenę ryczałtową brutto: 378 078,00

słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak