Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/05/06 na zadanie pt.:

 

„Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Kłobuckiego” (CPV 66000000).

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę banku:

Bank Ochrony Środowiska SA

Oddział w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 54

42-217 Częstochowa, który zaoferował poniższe warunki cenowe na zadanie:

                                                                                           

1.      Opłata za otwarcie rachunku (opłata podana w zł)   

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

2.      Opłata za prowadzenie rachunku (miesięcznie) (opłata podana w zł)  

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

3.      Opłata za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne (wyrażona w zł za przelew)

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

4.      Opłata za przelewy z wpływów bieżących  (wyrażona w zł za przelew)

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

5.      Opłata za gotówkowe wpłaty i wypłaty własne na rachunek (opłata podana w zł)

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

6.      Prowizja jednorazowa pobierana od kwoty uruchomionego kredytu bieżącego (opłata podana w zł)

opłata – 0,00 zł

słownie: zero złotych

7.      Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) (stawka podana w punktach procentowych)

stawka procentowa – 2,32%

słownie: dwa procent trzydzieści dwie setne procenta

8.      Marża bankowa z tytułu kredytu bieżącego w (stawka podana w punktach procentowych)

stawka procentowa – 0,15%

słownie: zero procent piętnaście setnych procenta

9.      Oprocentowanie środków umieszczonych na lokatach krótkoterminowych O/N: stały współczynnik (x) przyjmowany do obliczania odsetek w stosunku do stopy WIBID T/N ogłoszonej jako depozyty międzybankowe na dany dzień (stawka podana w punktach procentowych)

stawka procentowa – 3,818%

słownie: trzy procent osiemset osiemnaście

 

Oferta uzyskała największą ilość punktów - 94,10.

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak