Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
  
Starosta Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail:
 
 
Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/04/06 na zadanie pt.:
„Zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (CPV 30233230-2, 30216110-0, 30241400-4, 30247100-3, 30231250-4)”.
 
Złożono ofert: 1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .
 
Wybrano ofertę firmy:
Oce – Poland Sp. z o.o.
ul. Biwy Warszawskiej 1920r. nr 7
02-366 Warszawa
za cenę ryczałtową brutto:           108 580,00
słownie: sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100
 
Starosta
mgr Krzysztof Nowak