Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/01/06 na zadanie pt.:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania ( grupy CPV 211, 212, 213, 228, 243, 246, 251, 252, 284, 286, 301)”.

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Partner w Biurze Sp. z o.o.

ul. Mielczarskiego 21/23

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto:         

zadanie 1 – 16.654,31

słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 31/100

zadanie 2 – 9.271,82

słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 82/100

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak