Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/09/06 na zadanie pt.:

 

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Krzepice - obszar wiejski (CPV 742744300 – 3)”.

 

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

Spółka Cywilna „GEOLEX”

W. Szydlik, J. Stachurski

ul. Racławicka 2

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto: 152 500,00 zł

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak