Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06

EFS1.jpeg                                        unia1.jpeg

 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/06/06 na zadanie p.n:

 

„Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”.

 

Złożono ofert: 

13 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 .

 

Wybrano ofertę firmy:

DGA Audyt Spółka z o.o.

ul. Towarowa 35

61-896 Poznań

za cenę ryczałtową brutto: 5 856,00

słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak