Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/11/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/11/06 na zadanie p.n:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423120-2 )”.

 

Złożono ofert: 

1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto: 12 980,00

słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak