Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06

EFS1.jpeg                         unia1.jpeg

 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/10/06 na zadanie p.n:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423200-7)”.

 

 

Złożono ofert: 

2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Berlińskiego 3/4

60-765 Poznań

za cenę ryczałtową brutto: 10 980,00

słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak