Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06

nowa podstrona, dodana 2006-04-04OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Starosta Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail:
 
Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/03/06 na zadanie p.n.:
 
 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku”.
 
Zadanie 1 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, wybrano ofertę firmy „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41 A, 42-200 Częstochowa za cenę ryczałtową brutto: 41 358,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
 
Złożono ofert: 1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .
 
 
Zadanie 2 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, wybrano ofertę firmy „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41 A, 42-200 Częstochowa za cenę ryczałtową brutto: 7 850,70 (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 70/100).
 
Złożono ofert: 1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .
 
Zadanie 3 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, wybrano ofertę firmy „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41 A, 42-200 Częstochowa za cenę ryczałtową brutto: 3 464,80 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100).
 
Złożono ofert: 2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 .
 
 
Zadanie 4 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, wybrano ofertę firmy „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41 A, 42-200 Częstochowa za cenę ryczałtową brutto: 4 431,04 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 04/100).
 
 
Złożono ofert: 1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Starosta
mgr Krzysztof Nowak