Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

  

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/13/06 na zadanie p.n.:

 

Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe (11 zadań)”:

 

Wybrano oferty :

 

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Grodzisko gm. Wręczyca Wielka, oznaczonych jako działki nr: 299/2, 299/3,318/1 i 334/2 o pow. ogólnej 0,1012 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ..... ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wygrała oferta złożona przez: Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 390,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100),

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 3 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Lipie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr: 493 i 494 o pow. ogólnej 0,3445 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez: Wycena Nieruchomości Bożena Leszczyńska, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń za cenę brutto 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100),

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 4 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Rębielice Szlacheckie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr: 1457/1, 1459/2, 1460/1 i 1464/1 o pow. ogólnej 0,1009 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez: Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 488,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100),

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 5 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Stanisławów gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr : 360/1, 361/1, 362/2, 363/2, 366/1, 369/1, 370/1, 371/1, 373/1, 374/2, 375/3, 377/1, 378/1, 379/1, 381/1 i 383/1 o pow. ogólnej 0,3681 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ….. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez: Grupę Konsultingową DEFIN Sp. z o.o., ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów za cenę brutto 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100),

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 6 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną w Kłobucku ul. Szkolna, oznaczonej jako działka nr 1212/8 o pow.0,0114 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)  wygrała oferta złożona przez: Rzeczoznawcę Majątkowego Jadwigę Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 329,40 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100),

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 7 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką, położonej obręb Zawady gm. Popów, oznaczonej jako działka nr 915/1 o pow.0,0311 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez: Rzeczoznawcę Majątkowego Jadwigę Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 329,40 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100),

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 8 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową, położonych obręb Gruszewnia gm. Kłobuck, oznaczonych jako działki nr: 119/3, 122/3, 189/3 o pow. ogólnej 0,0072 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez: Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 390,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100),

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 10 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę gminną, położonych w Miedźnie przy ul. Księżycowej, oznaczonych jako działki nr 1374/3 i 1375/3 o pow. ogólnej 0,0033 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …. (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.). wygrała oferta złożona przez: Rzeczoznawcę Majątkowego Jadwigę Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto 329,40 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100),

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadanie 11 - wycena 6 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją budynku na nieruchomości położonej w Krzepicach ul. A. Ryły, oznaczonej jako działka nr 1779/3 o pow. 0,1322 ha, obręb Krzepice m. Krzepice , stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnych części wspólnych na rzecz najemców wygrała oferta złożona przez: Grupę Konsultingową DEFIN Sp. z o.o., ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów za cenę brutto 1 830,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Informację o wynikach postępowania dla zadania nr 2 i 9 zostaną podane w terminie późniejszym z uwagi na zaistnienie okoliczności o których mowa w art. 91  pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r.).

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak