Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/15/06 na zadanie p.n.:

 

„ Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 27.52.00.00)”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

„ H & K ORGINAL ” Sp. z o.o.

Tablice rejestracyjne

ul. Głowackiego 4

42-690 Tworóg

za cenę ryczałtową brutto: 239 875,00 zł  (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak