Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06

zporr3.jpeg  EFS3.jpeg  unia2.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Powiat Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/12/06 na zadanie p.n:

 

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Złożono ofert: 

10 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

DIVINA POLONIA

Wąsaty i spółka Sp.j.

ul. Prószkowska 27/28

45-759 Opole

za cenę ryczałtową brutto: 4 880,00 

słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100

  

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak