Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06

EFS1.jpeg                                 unia1.jpeg

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/18/06 na zadanie p.n:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu  – „Aranżacja okien i modelowanie firan” współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro” dla Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Złożono ofert: 

1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Spółdzielnia Pracy „Oświata”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

za cenę brutto 5 870,00 zł

słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100

 

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak