Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/14/06 na zadanie p.n.:

 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych (CPV- 74274000-0) wykonanie opisu i mapy do założenia ksiąg wieczystych dla 32 działek w tym 18 jako działek pierwszych i 14 następnych, stanowiących własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi wraz z aktualizacja użytków…”.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

Pracownia Geodezyjna

TECHMIAR – Artur Płuska 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 12

42-100 Kłobuck

za cenę ryczałtową brutto: 8 881,60 zł

słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 60/100

 

          Starosta

mgr Krzysztof Nowak