Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/13/06 na zadanie p.n.:

 

Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe, zadanie nr 2 i 9 ”:

 

Wybrano oferty :

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych obręb Brody Malina gm. Kłobuck, oznaczonych jako działki nr: 225/1, 656/1, 224/1,253/1 i 252/1 o pow. ogólnej 0,1865 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną…..(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.)  wygrała oferta złożona przez: Rzeczoznawcę Majątkowego Jadwigę Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto: 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100),

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Zadania 9 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową, położonych w Kłobucku, oznaczonych jako działki nr : 381/5 i 670/3 o pow. ogólnej 0,0701 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)  wygrała oferta złożona przez: Rzeczoznawcę Majątkowego Jadwigę Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę brutto: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak