Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/17/06 na zadanie p.n:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

Złożono ofert: 

2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Szkoła Jazdy Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kursowego

Krystian Kiedos

ul. Czarnieckiego 29

42-100 Kłobuck

 za cenę  brutto: 62 600,00 zł

słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100

 

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak