Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/21/06 na zadanie p.n.:

 

„Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych”.

 

Złożono ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

 

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

ul. Śląska 23

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 7 100,00

słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100

 

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak