Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/23/06 na zadanie p.n.:

 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (3 zadania)”.

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 2.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Firma „BIS” Karol Kowalski

Al. Niepodległości 41 a

42-200 Częstochowa

 

Zadanie nr 1 – 2 165,50 zł

Słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 50/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

Zadanie nr 2 – 3 525,80 zł

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

Słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 80/100

 

 

Zadanie nr 3 – 4 389,56 zł

Słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

Jednocześnie informuję, że wykonawca

  •  firma Helikon – Centrum Komputerowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 18, 42-100 Kłobuck nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania dla zadania 1,2 i 3  a oferty odrzucone.

Podstawa prawna – art. 26 ust. 1 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

  • Firma „ Maciek” Elżbieta Pyrkosz, ul. Jasnogórska 38, 42-200 Częstochowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, wskutek czego Zamawiający odrzuca ofertę dla zadania 1,2 i 3.

Podstawa prawna – 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

                                   

Wicestarosta

inż. Stanisław Garncarek