Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/27/06 na zadanie p.n..:

 

„Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii dokumentów PODGiK”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

CADGEO Sp. z o.o.

ul. Wręczycka 11 a

42-200 Częstochowa

za cenę brutto - 102 480,00 zł

( słownie: sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferta uzyskała następującą ilość punktów:

- cena                                      70 pkt.

- jakość opracowanego szkicu       30 pkt.

                                               -----------

                            Razem:         100 pkt.

                                     

                  

Wicestarosta

inż. Stanisław Garncarek