Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/16/06 na zadanie p.n..:

 

Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej i Powiatowy Zarząd Dróg”.

                   

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę banku:

Bank Ochrony Środowiska SA

Oddział w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 54

42-217 Częstochowa

 

za cenę obsługi:

Kredyt wyrażony w złotówkach  - 2 914 740,00

(słownie : dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych)

Ø       kwota prowizji 0 %  (słownie: zero %) co stanowi 0,00zł (słownie: zero złotych)

Ø       oprocentowanie w okresie spłaty kredytu 4,24% (słownie: cztery i dwadzieścia cztery setne %) co stanowi 489 289,30 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy)

Ø       łączne koszty obsługi kredytu wyniosą: 489 289,30 zł

Ø       (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy)

 

uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała największą ilość punktów /100 pkt. /

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak