Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06

EFS.jpeg                                   unia2.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/25/06 na zadanie p.n:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OBSŁUGA STACJI PALIW PŁYNNYCH Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KASY FISKALNEJ” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku”.

 

Złożono ofert: 

1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

za cenę  brutto: 5 000,00 zł   

słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

 

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak