Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/31/06 na zadanie p.n.:

 

Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe ( 3 zadania) ”.

 

Wybrano oferty :

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości przeznaczonej do zwrotu byłym właścicielom położonej w Częstochowie przy ul. Wojska Polskiego obręb 310 działka nr 111/10 o pow. 0,0575 ha, operat winien wskazywać oraz uzasadniać stanowisko rzeczoznawcy czy na skutek usytuowania na części zwracanej nieruchomości nie wykończonego wielopoziomowego garażu wartość nieruchomości uległa zmniejszeniu czy zwiększeniu, wygrała oferta złożona przez Panią Halinę Gawędę prowadzącą firmę Biuro Wyceny Nieruchomości, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto: 2 074,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 5711/1 o pow. 0,5129ha obręb Kłobuck m. Kłobuck do celów sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste z wyszczególnieniem wartości gruntu i składnika budowlanego, wygrała oferta złożona przez Panią Halinę Gawędę prowadzącą firmę Biuro Wyceny Nieruchomości, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto: 2 440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

Złożono ofert:  4 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Zadanie 3  wycena określająca wartość nieruchomości wraz z obiektami byłego ośrodka wczasowego (13 domków, 2 gospodarcze i portiernia ) położonej w Zawadach oznaczonej jako działka nr 1008 o pow. 2,3149 ha obręb Zawady gm. Popów do celów sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste z wyszczególnieniem wartości gruntu i składnika budowlanego oraz wycena wartości projektowanego prawa służebności gruntowej tj. przejazdu i przechodu na urządzonym ciągu komunikacyjnym z drogi publicznej do działek nr: 231, 232, 233/1 i 951 do celów obciążenia działki nr 1008, wygrała oferta złożona przez Panią Agnieszkę Mazur prowadzącą Kancelarię Rzeczoznawstwa Majątkowego i Obsługi Budownictwa „ M-4”, ul. Brzozowa 38 nr lok. 9, 42-200 Częstochowa za cenę brutto: 1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Złożono ofert:  6 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

        

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak