Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/30/06 na zadanie p.n.:

 

„Wykonanie podziału nieruchomości i dokumentacji geodezyjno prawnej (5 zadań)”.

 

Złożono ofert:  1 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano  ofertę firmy:

Z.U.H. „ ALNUS” Rafał Randak

Makowska ul. Radomszczańska 100

98-330 Pajęczno

Pracownia Geodezyjna ul. Rynek 17

42-100 Kłobuck

 

Za cenę dla:

  • Zadania nr 2  - 4 343,20 zł

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

  • Zadania nr 3   - 2 000,80 zł

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

Jednocześnie informuję, że postępowanie  dla zadania nr 1, 4 i 5 zostało unieważnione.

uzasadnienie prawne:  art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r.)

uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadań następujące kwoty:

                   zadanie nr 1               19 000,00 zł.

zadanie nr 4                 3 000,00 zł.

zadanie nr 5                 3 500,00 zł.

 

         Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa  kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

                                     

Wicestarosta

inż. Stanisław Garncarek