Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06

EFS.jpeg                                          unia.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/33/06 na zadanie p.n:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla Powiatowego Urzędu Pracy ”.

 

Złożono ofert:  2, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 8 430,00 

słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak