Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/29/06 na zadanie p.n.:

 

„Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego wraz z wykonaniem analizy zawartości operatu „osnowa Bieniek”.

 

Złożono ofert:  5 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 1.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Geodezyjne Mariusz Drzazga

ul. Obrony Narodowej 19

98-355 Działoszyn

za cenę brutto : 69 729,10 zł

słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 10/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Jednocześnie informuję, że wykonawca

  •  „ MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, ul. Zagłoby 6, 97-400 Bełchatów nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

 

Podstawa prawna – art. 26 ust. 1 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak