Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/32/06 na zadanie pn.:

 

„Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Lipie, obręby Grabarze, Napoleon, Kleśniska, Rozalin”.

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Spółka Cywilna „ GEOLEX”

W. Szydlik, J. Stachurski

ul. Racławicka 2

42-200 Częstochowa

za cenę brutto:  30 500,00 zł

słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak