Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06

efs - logo.png                                              unia flaga.png

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/39/06 na zadanie pn:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG)” /CPV – 80423120-2/ dla grupy 21 osób”.

 

Złożono ofert:  2, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa

„ PROSPAW – MONTEX” Sp. z o.o.

ul. Dojazdowa 1

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 26 229,00 

słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

 

 

Starosta Kłobuck

mgr Krzysztof Nowak