Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/38/06 na zadanie pn.:

 

„ Dokumentacja geodezyjno - prawna nieruchomości”.

 

 

Zadanie 1 – podział geodezyjny działki nr 425 o pow.0,1730 ha i działki nr 453/2 o pow. 0,2640 ha ,obręb Więcki gmina Popów – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2029 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r, -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 989,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 2 – podział geodezyjny działki nr 325 o pow. 0,0957 ha i działki nr 326 o pow.0,1652 ha obręb Kamyk gmina Kłobuck – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2043 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące…..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.). wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 989,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 3 – podział geodezyjny działki nr 5723 o pow.0,0804 ha ,obręb Kłobuck gmina Kłobuck – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2041 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 662,86 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote 86/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

 

 

Zadanie 4 – podział geodezyjny działki nr 1035/2 o pow. 4,1163 ha, i działki nr 114/1 o pow.0,0630 ha, obręb Libidza gmina Kłobuck – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2047 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 989,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 5 – podział geodezyjny działek: nr 6/3 o pow. 0,0900 ha, działki nr 7 o pow.0,0470 ha, działki nr 89 o pow. 1,3900 ha , położonych obręb Piła I gmina Wręczyca Wielka – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2062 i S 2057 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące …..(Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 2 489,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 6 – podział geodezyjny działki nr 122 o pow.1,1081 ha i działki nr 110 o pow.1,3817 ha obręb Ługi Radły gmina Przystajń – polegający na wydzieleniu części działek zajętych pod drogę powiatową nr S 2052 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące ….(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 989,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 7 – podział geodezyjny działki nr 62/6 o pow.1,5349 ha, obręb Suchany gmina Miedźno – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2027 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące …..(Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) wygrała oferta złożona przez:” MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE, 97-400 Bełchatów, ul. Zagłoby nr 6 za cenę: 1 462,78 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote 78/100).

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak